Пошук шрифтів
ТарифиСкачати Агент
Товари додані у кошик
Увійти

Користувацька угода
(Terms of Service)

Ця угода користувача (далі – Угода) є офертою Rentafont, Inc., EIN 46-4575298 (далі – Адміністрація), і адресована будь-якій дієздатній особі (далі – Користувачеві) на наведених нижче умовах.

Створення облікового запису на сайтах https://rentafont.com/ або https://rentafont.com.ua/ у спеціальній формі «Реєстрація» є безумовним та беззастережним прийняттям (акцептом) Користувачем умов цієї Угоди.

Терміни та визначення
Веб-сервіс – програми, бази даних, веб-сторінки Адміністрації, розташовані за адресами https://rentafont.com/, https://rentafont.com.ua/.
Акаунт — обліковий запис Користувача на веб-сервісі.
Особистий кабінет — розділ Веб-сервісу, за допомогою якого Користувач може реалізовувати функціонал Веб-сервісу.
Шрифт або Шрифтове програмне забезпечення – програма, довільного формату, представлена у цифровому вигляді, що містить один комплект знаків конкретної гарнітури, наприклад «Times New Roman Bold – жирне накреслення шрифту Times New Roman», призначена для формування та відображення Шрифту, а також забезпечує його завантаження в пам'ять Комп'ютера, Мобільного пристрою, Сервера або Веб-сервера та його практичне застосування для створення відповідних написів та файлів.
Rentafont Agent – клієнт-серверний додаток, частина Веб-сервісу, що надає доступ до Шрифтів для роботи з ними на комп'ютері Користувача протягом певного часу (оренда шрифтів) шляхом захищеної передачі шрифтів від Веб-сервісу на комп'ютер Користувача та захищеного зберігання їх на комп'ютері Користувача протягом певного часу. Складається із серверної програми для зберігання та передачі Шрифтів та клієнтської програми Rentafont Agent, що безкоштовно скачується з сайту https://rentafont.com.ua/
Коди доступу – програмні коди, які дозволяють використовувати Шрифти на веб-сайтах, адреси яких вказані в Акаунті на Веб-сервісі для певної кількості показів (pageviews, impressions), вказаної в Акаунті.
Тариф — обсяг прав та послуг, що надаються Користувачеві за певну винагороду.

1. Предмет
1.1. Адміністрація надає невиключну ліцензію на використання Веб-сервісу, а також надає послуги консультування щодо програмного забезпечення.
1.2. Для користувачів сайту https://rentafont.com.ua/ всі послуги надаються через підрядника Адміністрації ФОП Садко Євген Володимирович, який діє на підставі Виписки з ЄДР №24800000000166542 від 01.08.2014.
1.3. Користувач використовує Веб-сервіс згідно з умовами Угоди та Тарифу, що діє, а також сплачує винагороду, якщо інше не передбачено Тарифом.

2. Загальні положення
2.1. Для використання Веб-сервісу Користувач проходить реєстрацію за адресою https://rentafont.com.ua/ у спеціальній формі «Реєстрація». 2.2. Після реєстрації Користувач отримує унікальний Акаунт та доступ до Особистого кабінету.
2.3. Усі дії, що здійснюються в Особистому кабінеті, вважаються скоєними Користувачем особисто.
2.4. Користувач самостійно відповідає за:
a) Збереження свого логіну та пароля.
b) Наслідки у разі втрати та/або розголошення логіну та пароля третім особам.
2.5. Адміністрація не рекомендує Користувачеві передавати третім особам дані свого Аккаунта. У разі передачі даних Аккаунта Користувач повинен ознайомити третіх осіб із Угодою та несе всю відповідальність за їх дії.
2.6. Веб-сервіс не призначений і не може використовуватись дітьми віком до 16 років. Проходячи реєстрацію, Користувач гарантує, що йому виповнилося 16 років. Крім того, якщо вік Користувача менше 18 років, він гарантує, що він має згоду батька або офіційного опікуна з даною Угодою користувача.

3. Умови використання
3.1. Користувач має право використовувати Веб-сервіс згідно з Угодою та чинним законодавством США.
3.2. Адміністрація не зобов'язана надавати консультаційну та технічну підтримку Користувачеві.
3.3. Веб-сервіс інтегрований з різними сервісами, у тому числі з сервісами аналітики та платежів. Веб-сервіс забезпечує лише можливість доступу до сервісів. Всі питання, пов'язані з використанням сервісу, регулюються документами сервісу та вирішуються між власником сервісу та Користувачем самостійно.
3.4. Веб-сервіс та послуги надаються на умовах «як є».
3.5. Користувач приймає на себе всі ризики, пов'язані з використанням Веб-сервісу та послуг.
3.6. Адміністрація не дає Користувачеві жодних явно виражених чи передбачуваних гарантій щодо Веб-сервісу та послуг, у тому числі, не гарантує (включаючи, але не обмежуючись): придатність для конкретних цілей, безпека та захищеність, точність, повноту, продуктивність, системну інтеграцію, безперебійне функціонування, відсутність помилок, виправлення неполадок, відсутність вірусів.
3.7. Адміністрація не несе відповідальності за:
a) неможливість використання Веб-сервісу з причин, які не залежать від Адміністрації;
b) будь-які дії та/або бездіяльність постачальників послуг, сервісів, мереж, програмного забезпечення чи обладнання;
d) безпека логіну та/або пароля Користувача;
e) несанкціоноване та/або неправомірне використання третіми особами логіну та/або пароля Користувача;
f) збитки, які можуть бути завдані будь-яким пристроям та носіям інформації та/або програмному забезпеченню Користувача внаслідок використання Веб-сервісу та/або послуг.

4. Інтелектуальна власність
4.1. Адміністрація є правовласником Веб-сервісу та його складових частин (код, дизайн, бази даних, ноу-хау).
4.2. Невиключна ліцензія обмежена «правом на використання», і жодне з положень Угоди не означає передачі Користувачеві виключного права на Веб-сервіс, бази даних, програми або Шрифтів.
4.3. Невиключна ліцензія діє на території всього світу.
4.4. Виключні права на Шрифти, розміщені на Веб-сервісі, належать їх авторам і розміщуються на Веб-сервісі виключно за згодою між Адміністрацією та авторами Шрифтів або правовласниками, які законно виступають від імені авторів.

5. Послуги
5.1. Адміністрація надає Користувачеві послуги з:
a) надання тимчасового доступу до Шрифтів для настільних комп'ютерів за допомогою Rentafont Agent (оренда шрифтів);
b) надання місця на сервері для розміщення Шрифтів для відображення на веб-сайтах (веб-шрифти) та підрахунку їх використання;
c) надання Кодів доступу до веб-шрифтів;
d) демонстрації, пошуку та організації Шрифтів у Власному кабінеті Користувача;
e) надання довічних ліцензій на використання Шрифтів та відповідних ліцензійних копій Шрифтів.
5.2. Адміністрація не дає жодних гарантій щодо працездатності та безпеки сервера, на якому надається місце для Шрифтів. Користувач приймає всі ризики, пов'язані з перебоями у роботі Веб-сервиса.

6. Заборонені дії
Користувач не має права:
6.1. Використовувати Веб-сервіс, Шрифти та Коди доступу способами, які прямо не передбачені Угодою.
6.2. Копіювати, перекладати або створювати похідні продукти, сайти або програми, що базуються на Веб-сервісі або його компонентах.
6.3. Спробувати обійти технічні обмеження, встановлені Веб-сервісом.
6.4. Декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та здійснювати інші дії з вихідним кодом Веб-сервісу, Шрифтів та Кодів доступу.
6.5. Використовувати Веб-сервіс та (або) Rentafont Agent для порушення роботи Веб-сервісу.

7. Блокування та видалення
7.1. Адміністрація має право здійснити блокування Акаунта Користувача у разі:
a) Виявлення порушення Користувачем положень Угоди;
b) Виявлення порушення Користувачем положень чинного законодавства США;
7.2. Користувач зобов'язується самостійно вжити всіх дій для припинення порушення.
7.3. У разі відмови припинити порушення або неодноразових блокувань Акаунту, Адміністрація має право в односторонньому порядку видалити Акаунт Користувача.
7.4. У зв'язку з російською агресією проти України, послуги веб-шрифтів для сайтів у російських доменних зонах можуть бути припинені без попередження і без компенсації. Акаунти, що належать російським платникам податків також можуть бути видалені без попередження і без компенсації.

8. Тарифи
8.1. Види Тарифів доступні за посиланням https://rentafont.com.ua/tariffs
8.2. Тарифи можуть змінюватись за одностороннім рішенням Адміністрації. Вартість раніше оплачених Послуг при цьому не підлягає зміні.
8.3. Оплата Послуг здійснюється на умовах стовідсоткової передоплати.
8.4. Датою оплати є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Адміністрації.
8.5. Зобов'язання з оплати вважаються невиконаними у разі повернення коштів на вимогу платіжної організації.
8.6. Невикористання Користувачем послуг не звільняє Користувача від оплати.

9. Права Адміністрації
9.1. Змінювати, доопрацьовувати та оновлювати Веб-сервіс та колекцію Шрифтів без згоди та повідомлення Користувача.
9.2. Встановлювати будь-які обмеження використання Веб-сервісу.
9.3. Видаляти Обліковий запис Користувача, який до моменту видалення протягом двох і більше років не використовується Користувачем.
9.4. Надсилати Користувачеві повідомлення, електронні листи, повідомлення, запити, відомості рекламного та інформаційного характеру та іншу інформацію про Веб-сервіс.
9.5. Отримувати доступ до Особистого кабінету Користувача для моніторингу роботи Веб-сервісу.
9.6. Проводити профілактичні роботи, що тягнуть за собою призупинення роботи Веб-сервісу.

10. Персональні дані
10.1. Веб-сервіс виконує обробку персональних даних Користувача з метою виконання Угоди згідно з вимогами Загальноєвропейського регламенту персональних даних (General Data Protection Regulation, GDPR).
10.2. Порядок обробки та захист персональних даних визначається Політикою в області обробки та захисту персональних даних, розташованою за адресою https://rentafont.com.ua/privacy

11. Відповідальність
11.1. Адміністрація не несе відповідальності за пряму чи непряму втрачену вигоду Користувача.
11.2. Відповідальність Адміністрації за Угодою не може перевищувати вартості сплаченого Користувачем Тарифу.

12. Строк Угоди
12.1. Угода діє з моменту акцепту до моменту видалення облікового запису Користувача.
12.2. Обліковий запис може бути видалений:
a) За заявкою Користувача
b) На підставах, передбачених розділом 7.
12.3. У разі видалення Аккаунту, сплачена Користувачем винагорода за послуги поверненню не підлягає.
12.4. Після видалення Облікового запису Користувач не має права будь-яким чином використовувати Шрифти та Коди доступу, отримані через Веб-сервіс, за винятком довічних ліцензій на Шрифти, куплених Користувачем, дія яких регулюється окремими угодами.

13. Вирішення суперечок та розбіжностей
13.1. Усі суперечки чи розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням Угоди, вирішуються ними шляхом переговорів.
13.2. У разі недосягнення Сторонами угоди, суперечки та розбіжності підлягають вирішенню у претензійному порядку. Термін відповіді на претензію – 30 днів.
13.3. У разі неможливості дійти згоди суперечка може бути передана на розгляд суду за місцезнаходженням Адміністрації.
13.4. Застосовним правом є право США.

14. Заключні положення
14.1. Угода може бути змінена або доповнена Адміністрацією без будь-якого повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення на Веб-сервісі.
14.2. Продовження використання Веб-сервісу після внесення змін та/або доповнень до Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
14.3. Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства США. Питання, які не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства США.
14.4. У випадку, якщо будь-яке з положень Угоди виявиться неактуальним відповідно до законодавства США, інші положення залишаться чинними, а Угода буде виконуватися Сторонами в повному обсязі без урахування такого положення.

Користуючись цим сайтом, ви даєте згоду на Використання cookies